Biblioteksstatistik

Biblioteksstatistiken visar uppgifter om de offentligt finansierade bibliotekens verksamhet. Alla bibliotekstyper som finansieras av staten, en kommun eller ett landsting ingår.

Om statistiken

Regeringen utsåg 2011 KB till statistikansvarig myndighet för den officiella biblioteksstatistiken. Statistiken samlas in varje år och gäller då det föregående kalenderåret.

Läs mer om statistiken

Rapporter

Utifrån publicerad data finns möjligheten att ta fram rapporter för biblioteksverksamheten. Dessa verksamhetsrapporter kan tas fram för kommuner eller enskilda bibliotek.

Till rapporterna »

Öppna data

För att göra insamlad data mer tillgänglig för allmänheten, så går all publicerad data att komma åt som öppna data. Det är denna data som används för verksamhetsrapporterna.

Läs mer om öppna data

Läs mer

Om du är nyfiken och vill veta mer om biblioteksstatistik, så finns det mycket att läsa på kb.se. Där publiceras fortlöpande information runt insamlingarna.

Vidare till kb.se »

Nyckeltal för folkbiblioteken efter 22 feb 2024

22 februari publicerar Statistiska centralbyrån slutliga befolkningsuppgifter för år 2023. Efter det kommer folkbibliotekens enkäter att få sina nyckeltalsberäkningar.

2023 års slutliga biblioteksstatistik publiceras 15 maj 2024

Insamlingen startar andra veckan i januari 2024. Vartefter kompletta svar skickas in så preliminärpubliceras de löpande i den här databasen. Så, redan i januari kan du se de första resultaten, som öppna data eller i form av rapporter med diagram och 3-årstabeller.

Just nu samlar vi in Sveriges officiella biblioteksstatistik avseende 2022

Andra veckan i januari 2023 skickade vi ut enkätlänkar till de offentligt finansierade biblioteken i Sverige. Vi har redan fått många svar och de är preliminärpublicerade i detta system. Tryck på Rapporter eller gör en excelexport via Öppna data. Den slutliga, kontrollerade statistiken publiceras 17 maj 2023. Saknar du enkätlänk till ditt bibliotek? Skriv till biblioteksstatistik@kb.se

Bibliotek 2021 publiceras 18 maj 2022

Sveriges officiella biblioteksstatistik avseende 2021 års verksamhet publiceras 18 maj 2022. Redan nu kan du se de preliminära resultaten för varje enskild bibliotekorganisation i fliken Rapporter. Den slutliga statistiken innehåller riks-, region- och kommunsiffor samt är uppdelad per bibliotekstyp.