Biblioteksstatistik

Biblioteksstatistiken visar uppgifter om de offentligt finansierade bibliotekens verksamhet. Alla bibliotekstyper som finansieras av staten, en kommun eller ett landsting ingår.

Om statistiken

Regeringen utsåg 2011 KB till statistikansvarig myndighet för den officiella biblioteksstatistiken. Statistiken samlas in varje år och gäller då det föregående kalenderåret.

Läs mer om statistiken

Rapporter

Utifrån publicerad data finns möjligheten att ta fram rapporter för biblioteksverksamheten. Dessa verksamhetsrapporter kan tas fram för kommuner eller enskilda bibliotek.

Till rapporterna »

Öppna data

För att göra insamlad data mer tillgänglig för allmänheten, så går all publicerad data att komma åt som öppna data. Det är denna data som används för verksamhetsrapporterna.

Läs mer om öppna data

Läs mer

Om du är nyfiken och vill veta mer om biblioteksstatistik, så finns det mycket att läsa på kb.se. Där publiceras fortlöpande information runt insamlingarna.

Vidare till kb.se »

Enkätlänkar till Sveriges officiella biblioteksstatistik är utskickade

Fredagen 8 januari 2021 skickades enkätlänkar till Sveriges officiella biblioteksstatistik ut till de offentligt finansierade biblioteken i landet. Enkäten ska vara besvarad senast 28 februari 2021. Om du är statistikansvarig på ditt bibliotek, men inte nåtts av någon e-post, vänligen kontakta biblioteksstatistik@kb.se. Stort tack på förhand för ert svar!

Ändringar efter slutlig publicering 20190522

Följande rättningar har införts i databasen efter slutlig publicering av Sveriges officiella biblioteksstatistik år 2019 avseende verksamhetsår 2018. Stockholms stadsbibliotek, antal fjärrlån inom Sverige. Folkbiblioteken i Sjöbo och Nacka, antal e-titlar. Folkbiblioteket i Mjölby, antal årsverken. Folkbiblioteket i Nynäshamn, antal titlar på fysiska medier Hagalidskolan, driftskostnader Folkbiblioteket i Helsingborg, driftskostnader Skolbiblioteken på Ekerö, boklån, antal elever och aktiva låntagare

Preliminära värden för bibliotekens verksamhet 2017 är publicerade

Preliminära värden för de offentligt finansierade bibliotekens verksamhet under 2017 finns nu publicerade under fliken Rapporter. Vart efter svaren kommer in publiceras resultaten löpande. Vissa biblioteksorganisationer samredovisar flera bibliotek samlat i ett och samma svar. Det gäller särskilt folkbiblioteken och forskningsbiblioteken. Slutlig statistik publiceras 23 maj och då finns också uppgifter sammanställt på kommunal nivå, länsnivå, per bibliotekstyp och rikstalen. Läs mer om statistiken på http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/allt-om-biblioteksstatistiken/. Förfrågningar görs till biblioteksstatistik@kb.se

Införda rättningar efter 1 maj 2017

Ändringar som inkommit om 2015 och 2016 års lämnade värden efter 1 maj 2017 ingår inte i rikssammanställningen över 2016 års verksamhet på de offentligt finansierade biblioteken, vilken presenteras på en annan webbplats http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/. Ändringarna uppdateras här i statistikdatabasen under rubriken rapporter. De kommuns-, läns- och rikstal som presenteras i skriftlig rapport och exceltabeller i samband med slutpublicering 24 maj 2017 kan därför komma att ha mindre skillnader. KB genomför kontinuerligt rättningar av inlämnad statistik då vi får in korrigeringar av uppgiftlämnarna. Biblioteksstatistikdatabasen visar alltid de rättade uppgifterna.